ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่างๆในทางบุญ
dot
bulletประตูสวรรค์
bulletพระธรรมฑูตของเซ็น
bulletฆ่าม้า-ฆ่าคน
bulletพระไม่เคยถูกด่า
bulletกรรมเก่า-กรรมใหม่
bulletธรรมะอินเตอร์เน็ต
bulletกลับมาหาเพื่อนแท้
bulletหัวใจติดแอร์
bulletผู้นำหัวแม่โป้ง
bulletทิ้งเวร
bulletทุกข์เพราะลูกตาย
bulletคนชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น
bulletเขาทำดี พูดดีแต่เราโกรธ
bulletเขาไม่เจตนาร้าย แต่ ....
bulletเราทำเขาก่อน
bulletต้องเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่าง
bulletทำอย่างไรกับความโกรธ
bulletใครรักเรามากที่สุด
bulletเครียดไปทำไม รู้ใจแล้วหายกลุ้ม
bulletการทำบุญอย่างประหยัดและฉลาด
bulletบุญไม่กี่ยว เหนียวไว้ก่อน
bulletThe Two Differrent Ways
bulletTrue Friends - False Friends
bulletCauses of Ruin
bulletThe Good Ways of Behavior
bulletขำขันคลายเครียด
bulletมนุษย์ 5 จำพวก
bulletJOKES
bulletโอวาทท่านเจ้าคุณฯ
bulletหลวงปู่ฝากไว้
bulletความรัก
bulletpoems
bulletวิธีทำให้ชีวิตโล่งและเบา
bulletElements of Buddhism
bulletBuddha's Birthday
bulletยาระงับสรรพโรค
bulletเหตุสมควรโกรธ...ไม่มีในโลก
bulletวิธีสร้างบุญบารมี
bulletElements of Buddhism
bulletกรรมอะไรทำให้มีเสน่ห์
bulletจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่แท้หรือคู่เวร
bulletบัญชีที่ไม่มีใบเสร็จ
bulletทุกชีวิต...เป็นเช่นนั้นเอง
bulletทำอย่างไรจะหายโกรธ
bulletเลื่อนตัวเองขึ้น แต่ลดคนอื่นลง
bulletบุรุษใจสิงห์
bulletสันโดษ...เคล็ดลับของความสุข
bulletนิยาม 5 - กฎธรรมชาติตามหลักพุทธศาสนา 5 อย่าง
bulletถังเหลืองแลกหุ้น
bulletน้ำตาบารมี
bulletเศรษฐีเท้าแมว
bulletอานิสงส์ของการถือศีล ๕
bulletคติธรรมคำสอน
bulletคำสอนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletบุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป จริงหรือ
bulletแผ่เมตตาชั่วสูดดมของหอม
bulletสอนตน เตือนตนอย่างไร เพื่อสมาธิ
bulletเมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
bulletคำสอนของหลวงปู่มั่น
bulletทานศีลภาวนา คำสอนของหลวงปู่มั่น
bulletท่านเข้าใจอริยสัจ๔แล้วหรือยัง
bulletบุญเเละบาป
bulletบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และ อริยทรัพย์ ๗
bulletวาจาสุภาษิต
bulletกลิ่นดิบคืออะไร
พระบรมราโชวาท

...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครูจนหมดสิ้น จะไม่มีดีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป

พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้าเฝ้า
ณ. พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๑

 

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๑

คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๕

เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๑

 

เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๙

 

"...คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็จะอยู่เป็นสุข..."

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

 

....ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ

พระราชดำรัส
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน
ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ
ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 ธันวาคม 2513

 

 

...ทุกวันนี้ คนทั่วไปนิยมยินดีอย่างมาก ในความคิดและการกระทำโดยอิสระเสรี เด็กก็ได้รับการส่งเสริมและสั่งสอนให้ทำให้คิดอย่างอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิด เสรีภาพ ของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้ มีแต่ ความยุ่งยาก จะทำให้สังคมแลประเทศชาติต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง...

                                      พระราชดำรัส
                     พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
                            วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

...ในชีวิตของคนเรา แต่ละคนต้องผ่านพบเรื่องราวและเหตุการณ์หลายหลากมากมายตั้งแต่เกิด หลายเรื่องหลายสิ่งเป็นปัญหาที่ต้องนำมา ขบคิดหาเหตุผลความกระจ่างจริง เพื่อยุติแก้ไข. ประสบการณ์ในการพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้ย่อมสั่งสมเพิ่มพูน ขึ้นเป็นความรู้ความฉลาด อันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งถ้ารู้จักนำมาปรับใช้ควบคู่กับความรู้ให้ถูกถ้วนพอเหมาะพอดี ด้วยความเพ่งพินิจโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จะยัง ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างวิเศษสุด...

                   พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๑๔๒๑

 

...การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบาก เพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในคอบครัวอยู่ใกล้ชิดกัน ก็อาจขัดแย้งกันได้ แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติ ก็เป็นครอบครัวใหญ่ ต้องรู้จักอภัยกัน รู้จักปรองดองกันให้ดี

                   พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ผู้นำเยาวชน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรม
               วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๔

คนทำงานดีก็คือคนมีระเบียบ ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือรนอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเล และขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน ....

       พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๗


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.